Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 073 - 54 30 666
  • info@joopvanlanen.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

19-11-2019

Veel belasting verschuldigd over erfenis van broer of zus

De vrijstelling voor de erfbelasting en het bedrag waar de erfgenamen over afrekenen zijn sterk afhankelijk van de verwantschap tussen de overledene en de ontvanger.

Over een erfenis betaalt de ontvanger erfbelasting. Er geldt een vrijstelling, over het meerdere betaal je 10 tot zelfs 40 procent belasting. De hoogte van het verschuldigde bedrag is afhankelijk van de verwantschap met de overledene en de hoogte van het ontvangen bedrag. Ook over ontvangen materiële bezittingen betaal je erfbelasting. In dat geval wordt de waarde van de ontvangen spullen ingeschat. Voor broers en zussen geldt een lage vrijstelling en juist een hoge erfbelasting.

Voor wie gelden hoge vrijstellingen?

Voor de partner van de overledene geldt de hoogste vrijstelling, namelijk bijna 651.000 euro (2019). Ook de ouders van de overledene kunnen profiteren van een hoge vrijstelling, namelijk bijna 49.000 euro. Kinderen hebben een vrijstelling van 20.616 euro. Voor andere ontvangers geldt een veel lagere vrijstelling van 2.173 euro. Hier vallen ook broers en zussen onder. Over het meerdere rekenen ze af met de Belastingdienst.

Hoe hoog is de heffing voor broers en zussen?

Ook de hoogte van de heffing is schrikken voor broers en zussen. De heffing bedraagt namelijk 30 procent. Indien de ontvangen erfenis boven de 124.727 euro uit komt, wordt over het meerdere 40 procent aan erfbelasting gerekend. Voor de partner en de kinderen van de overledene bedraagt de heffing maar 10 tot 20 procent, voor zover de erfenis boven de vrijstelling uit komt.

Voorbeeld

Hoeveel belasting is er verschuldigd over een erfenis van 100.000 euro ontvangen door een kind van de overledene of door de broer of zus van de overledene:

Kind ontvangt de erfenis, hoe hoog is de belastingheffing?

100.000 – 20.616 = 79.384 euro x 10 procent = 7.938 euro

Broer of zus ontvangt de erfenis, wat is de heffing?

100.000 – 2.173 = 97.827 euro x 30 procent = 29.348 euro

Ook bij het schenken is de belastingheffing hoog

Over een schenking betalen broers en zussen ook een hoge belastingheffing. In dat geval is de vrijstelling ook maar 2.173 euro. De heffing is gelijk aan de erfbelasting. Door jaarlijks tot het schenkingsbedrag weg te geven kan de belastingheffing worden ontlopen.

 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens