Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 073 - 54 30 666
  • info@joopvanlanen.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Alimentatie - Wanneer ben je het verschuldigd?

Wanneer ben je alimentatie verschuldigd? En hoe hoog is het bedrag en wie stelt het vast?

Er kunnen twee soorten alimentatie verschuldigd zijn, namelijk de partneralimentatie en de kinderalimentatie. Wie betaalt het en wanneer is alimentatie verschuldigd?

Bij een echtscheiding is er mogelijk alimentatie verschuldigd aan de ex-partner. Er zijn meerdere zaken waar deze alimentatie van afhangt. Als ouder ben je ook verplicht om de kinderen in het levensonderhoud te voorzien. Het is niet de bedoeling dat één van de ouders voor de totale financiële kosten opdraait. Met kinderalimentatie worden de kosten verdeeld.

Wanneer is er kinderalimentatie verschuldigd?

Ouders moeten wettelijk gezien financieel bijdragen aan het levensonderhoud van de kinderen. Ouders zijn hierdoor in vrijwel alle gevallen kinderalimentatie verschuldigd voor minderjarige kinderen. De financiële bijdrage moet naar draagkracht. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van wat een ouder kan betalen en wat de behoefte van het kind is. Een bedrag koppelen aan de behoefte van een kind is een lastige kwestie. Er zijn richtlijnen opgesteld om indicatief de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen.

Is er partneralimentatie verschuldigd?

De eerste vraag is natuurlijk of de partner recht heeft op partneralimentatie. Ook hierbij speelt weer een belangrijke rol wat de draagkracht is van de ex-partners. Als het verschil in inkomen groot is, kan de meest verdienende ex-partner maandelijks een hoog bedrag verschuldigd zijn aan partneralimentatie. De levensstandaard waar de partners aan gewend zijn wordt hierin ook meegenomen. Zijn de voormalige partners een luxe leven gewend, dan kan de partneralimentatie hierdoor hoog uitvallen.

Hoe lang is er recht op alimentatie?

De verplichting blijft bestaan zolang de partner en de kinderen financiële ondersteuning nodig hebben, maar de partneralimentatie kan om meerdere redenen stop worden gezet. Meestal is er partneralimentatie verschuldigd voor een periode van maximaal twaalf jaren.

De partneralimentatie bedraagt maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt een ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde. Ben je bijvoorbeeld 6 jaar getrouwd geweest, dan moet jij of je ex-partner 3 jaar partneralimentatie betalen.

Er zijn 3 uitzonderingen op deze regels:

  • Als je samen kinderen hebt stopt partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.
  • Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar geduurd? En krijgt de ex-partner die alimentatie ontvangt binnen 10 jaar AOW? Dan duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt.
  • Ben je geboren op of voor 1 januari 1970? Duurde het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar? En krijg je over meer dan 10 jaar pas AOW? Dan is de alimentatieduur 10 jaar.

Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn. Bij een scheiding uitgesproken voor 1 juli 1994 zijn andere regels van kracht.

Hoe hoog wordt de alimentatie?

In een uiterste geval kan een rechter hierover een uitspraak doen, maar vaak is dat niet nodig. De advocaten kunnen het onderling uitvechten, maar een mediator is een goedkopere optie. De mediator is een onafhankelijke expert tussen de beide partners in. De mediator weet welke bedragen gebruikelijk zijn en let ook op de situatie van de ex-partners. Dit kan het proces ook versnellen. Beide partners zijn er namelijk niet bij gebaat dat de afwikkeling van een scheiding maanden in beslag neemt.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 09-02-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.