Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 073 - 54 30 666
  • info@joopvanlanen.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Hypotheekrenteaftrek - Wat moet je weten?

Huiseigenaren hebben recht op hypotheekrenteaftrek, maar hoe kun je er aanspraak op maken?

Huiseigenaren hebben recht op hypotheekrenteaftrek, maar hoe gaat dat in z’n werk? En hoe kun je maandelijks een bedrag van de Belastingdienst terugkrijgen? 

Onder de hypotheekrenteaftrek wordt verstaan het recht om de betaalde hypotheekrente af te mogen trekken van het inkomen. Je betaalt bijvoorbeeld in 2022 in totaal 7.500 euro aan hypotheekrenteaftrek. Eenvoudig gezegd kun je dit bedrag van jouw bruto inkomen aftrekken. Hoe je het fiscale voordeel berekent, leggen wij graag uit.

Hoe kun je aanspraak maken op hypotheekrenteaftrek?

In de jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting kun je opgeven hoeveel hypotheekrente je betaald hebt. Na het kopen van een huis kun je ook nog bepaalde kosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Op deze manier krijg je rond de maand juli in het opvolgende jaar een deel van de betaalde hypotheekrente terug. Je kunt ook een voorlopige teruggave aanvragen bij de Belastingdienst. Van de Belastingdienst krijg je dan al in het jaar van de betaling een voorschot van wat je vermoedelijk toch terugkrijgt van de Belastingdienst.

De hypotheekrenteaftrek valt lager uit door het eigenwoningforfait

Met een eigen huis heb je een fiscaal voordeel, maar ook een fiscaal nadeel. Je krijgt namelijk weer een bijtelling onder de naam eigenwoningforfait. De bijtelling bedraagt voor de meeste huiseigenaren 0,45 procent van de WOZ-waarde. Voor een huis met een WOZ-waarde van 300.000 euro krijg je een bijtelling van 1.350 euro. Dit bedrag wordt juist weer bij het inkomen opgeteld.

Hoeveel betaal ik netto voor mijn hypotheek?

Je stelt eerst vast hoeveel hypotheekrente je betaalt in één jaar. In de volgende stap bepaal je het eigenwoningforfait. Het bedrag aan hypotheekrente verminder je met het eigenwoningforfait. De uitkomst tel je bij jouw inkomen op en daar laat je de belastingheffing op los. Voor de meeste huiseigenaren gaat het om een percentage van 37,07 procent.

Voorbeeldberekening:

In 2022 betaal je aan hypotheekrente: 7.500 euro

De WOZ-waarde bedraagt 275.000 euro, dus bedraagt het eigenwoningforfait:

300.000 x 0,45 procent = 1.350 euro

Aftrekbaar van het inkomen: 7.500 – 1.350 = 6.150 euro

De Belastingdienst betaalt jou uit: 6.150 x 37,07 procent = 2.279,80 euro

Waardoor wordt het fiscaal voordeel steeds kleiner?

In de moderne hypotheken los je maandelijks een bedrag af op de hypotheekschuld. Hierdoor betaal je steeds minder hypotheekrente, dus kun je ook minder van het inkomen aftrekken. Voor huiseigenaren met inkomen in de hoogste belastingschijf wordt het fiscaal voordeel jaarlijks ook nog eens afgebouwd. In 2022 daalt de maximale hypotheekrenteaftrek voor inkomens van personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en die meer dan 69.398 euro verdienen voor het gedeelte boven deze grens naar 40 procent. In 2023 vindt verdere verlaging plaats naar een maximale aftrek van 37,05 procent.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 19-04-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.