Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 073 - 54 30 666
  • info@joopvanlanen.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Een pensioenregeling via de werkgever - Verplicht of niet?

Werkgevers zijn niet verplicht om een pensioenregeling aan te bieden, maar het heeft wel voordelen.

De meeste werknemers bouwen via de werkgever pensioen op, maar werkgevers zijn het aanbieden van een pensioenregeling niet verplicht. Er zijn echter uitzonderingen.

In een pensioenregeling wordt een aanvulling op de AOW bij elkaar gespaard en er wordt in de meeste pensioenregelingen een vangnet ingebouwd voor het geval de deelnemer overlijdt. Bij het accepteren van een nieuwe baan wordt er hoofdzakelijk gelet op de hoogte van het salaris. Pensioen lijkt voor veel werknemers van minder belang, maar het belang moet niet onderschat worden. Voor werkgevers heeft het aanbieden van een pensioenregeling ook voordelen.

Wanneer ben je als werkgever verplicht om een pensioenregeling aan te bieden?

Werkgevers kunnen verplicht zijn om een pensioenregeling aan de werknemers aan te bieden. Dit is het geval als het is vastgelegd in de cao waar de werkgever onder valt. Het kan ook verplicht zijn doordat de werkgever onder een sector valt waarvoor een collectief bedrijfstakpensioenfonds geldt. Dit is bijvoorbeeld het geval in de bouw en in de horeca.

Waarom een pensioenregeling aanbieden?

Pensioen is de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Werknemers die geen pensioen opbouwen krijgen over het algemeen uitsluitend een uitkering uit de AOW. Dit is slechts een percentage van het minimumloon. Geen pensioen ontvangen of een pensioentekort hebben kan ervoor zorgen dat werknemers hun uitgavenpatroon drastisch moeten aanpassen na het bereiken van de pensioendatum. Een pensioenregeling is ook een manier om medewerkers te binden aan de onderneming.

Werknemers mee laten betalen aan de pensioenregeling

De lasten om een aanvullend pensioen op te bouwen hoeven niet volledig bij de werkgever te liggen. In veel pensioenregelingen dragen de werknemers een deel van de lasten. Hoe de verdeling is moet afgesproken worden tussen de werkgever en de werknemers. Indien er sprake is van een verplichte deelname, is er geen keuzevrijheid.

Geen pensioenregeling – wat zijn de gevolgen?

Werkgevers die geen pensioenregeling aanbieden aan de werknemers besparen hoge maandelijkse lasten. Dit kan wel gevolgen hebben voor het personeelsverloop. Jonge werknemers maken zich nog niet zo druk om hun pensioen, maar dat zal op termijn veranderen. Werknemers die geen pensioen opbouwen zullen gemiddeld minder trouw zijn aan de werkgever. Het zal anders zijn als het gemis bijvoorbeeld in salaris wordt gecompenseerd. Met extra salaris kun je werknemers in staat stellen om zelf een pensioenregeling te treffen.

Werknemers zonder pensioenopbouw moeten zich goed beseffen dat ze vanaf hun pensioengerechtigde leeftijd rond moeten komen van een AOW-uitkering. Dit zal voor de meesten een sterke daling van het inkomen betekenen. De AOW moet namelijk gezien worden als een bestaansminimum. Een aanvulling hierop is zeker wenselijk.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 06-09-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.