Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 073 - 54 30 666
  • info@joopvanlanen.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

01-08-2017

Is een testament echt nodig?

Met een testament kun je vastleggen wat er met jouw bezittingen gebeurt na overlijden. Wettelijk is er het nodige vastgelegd. Waarom dan toch nog een testament?

In de wet is vastgelegd wat er met jouw bezittingen en schulden gebeurt na jouw overlijden. Toch is het in de meeste gevallen slim om aanvullende wensen vast te leggen in een testament.
Maar een testament heeft meer functies. Partners kunnen de onderlinge verhoudingen vastleggen, maar kunnen daarmee bovendien de belangen van de kinderen beschermen voor het geval je als ouders komt te overlijden. De waarde van deze notariële akte moet niet onderschat worden.

Een testament voor het verwoorden van je laatste wens

Bij overlijden zijn jouw kinderen en je huwelijkspartner of geregistreerde partner de erfgenamen voor gelijke delen. Zijn er drie kinderen, dan zijn er dus 4 nabestaanden waardoor jouw weduwe of weduwnaar een kwart van jouw nalatenschap krijgt en de kinderen ook elk een kwart. De kinderen krijgen het niet direct, maar krijgen een vordering op de langstlevende ouder.
Niets aan veranderen zou je op het eerste oog zeggen, maar deze verdeling is niet altijd wenselijk. Wat nu als je samenwoont zonder overeenkomst. Je partner is dan geen wettelijke erfgenaam, dus gaan jouw bezittingen na jouw overlijden allemaal naar jouw kinderen. Als die er niet zijn gaan de bezittingen naar je ouders en de broers en zussen. Geen al te fijne situatie voor de partner die achterblijft. In een testament kun je vastleggen wat er met jouw bezittingen gebeurt na jouw overlijden.

Andere redenen om een testament op te stellen

De nalatenschap goed regelen is de belangrijkste reden om een testament op te stellen, maar er zijn meer redenen.
Zo kun je bij testament bepalen, dat een erfdeel nooit in een huwelijksvermogen zal vallen. Daarmee bescherm je het vermogen van jouw nabestaanden in het geval dat er ooit getrouwd (en gescheiden) wordt. 

Wat gebeurt er met de kinderen na overlijden van beide ouders?

Bij overlijden van beide ouders beslist de kantonrechter waar de kinderen terecht komen. In een testament kun je vastleggen wie de voogd moet worden van jouw kinderen. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat de kinderen goed terecht komen als beide ouders wegvallen.

Erfbelasting besparen

Mensen met een groot vermogen kunnen een testament ook gebruiken om erfbelasting te besparen. Een dergelijke kans moet je zeker aangrijpen, want erfbelasting betalen voelt oneerlijk aan. Het is namelijk geld waar al meerdere keren belasting over betaald is. Grootouders kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks aan de kleinkinderen een geldbedrag nalaten. Kleinkinderen hebben een eigen vrijstelling waar op deze manier gebruik van wordt gemaakt.

Beschermen van vermogen

Ouderen met een vermogen of een grote overwaarde in het huis, kunnen de klos zijn als ze op worden genomen in een verzorgingstehuis of verpleeghuis. De eigen bijdrage kan hoger uitvallen omdat er vermogen beschikbaar is. Dit vanuit de gedachte: “Wie geld heeft, draagt meer bij aan de kosten”. Dit kun je deels voorkomen door het opstellen van een slim testament. In een testament kan worden opgenomen dat de kinderen hun kindsdeel kunnen opeisen als de langstlevende ouder in een verzorgingstehuis of verpleeghuis terecht komt.

Zo kunnen er heel wat redenen zijn om een testament op te stellen. Vergeet ook niet om een testament af en toe aan te passen. Een nieuwe situatie vraagt om een bijgewerkt testament.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens