Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 073 - 54 30 666
  • info@joopvanlanen.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering is niet voldoende voor zzp'ers

Een gevaarlijke verwarring is dat de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) ook voor zzp’ers dekking biedt. Wanneer biedt de AVP geen dekking?

Verzekeraars maken voor het verzekeren een duidelijk onderscheid tussen particuliere en zakelijke risico’s. Als jouw zoon met een baksteen een tekening maakt op de auto van de buurman, ben je daar als ouder (particulier) voor verantwoordelijk. Daarom kun je in zo'n geval de schade claimen op de AVP.
Maar een schilder die tijdens de werkzaamheden met een ladder een deuk tikt in een geparkeerd staande auto heeft niets aan zijn AVP. Hij maakte deze fout als schilder / ZZP'er. En dan is er dus sprake van een zakelijk risico.

Waar ligt de grens tussen particulier en zakelijk?

In de meeste gevallen zal er geen onduidelijkheid over ontstaan. Een zzp’er die na een klus naar huis fietst heeft tijdens de terugreis weer dekking op zijn AVP. Maar doet hij dat op de heenreis naar een klus, dan zullen schades op zijn AVB gemeld moeten worden. En ook zolang hij als ZZP'er aan het werk is vallen schades onder zijn zakelijke risico en zullen die op de zakelijke aansprakelijkheidsverzekering (AVB) gemeld moeten worden. 

Hoe kun je zakelijke aansprakelijkheid verzekeren?

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is de zakelijke tegenhanger van de AVP. De premie van de AVB is sterk afhankelijk van de dagelijkse werkzaamheden van de zelfstandige. Zo brengt het vak van dakdekker aanzienlijk meer risico's met zich mee, dan het vak van broodbakker. 
De AVB biedt dekking tegen materiële schade door het uitvoeren van de werkzaamheden.

Bij sommige beroepen kan ook niet-materiële schade ontstaan. Denk aan een boekhouder, die een fout maakt, waardoor zijn klant ineens een aanzienlijke belastingaanslag voor de kiezen krijgt. Dergelijke beroepsfouten zijn niet verzekerbaar onder de gewone AVB, maar onder de zgn. 'beroeps-AVB'. We spreken dan ook niet meer over het verzekeren van de materiële schade maar over de 'vermogensschade'.  

Waarom is de AVB een belangrijke verzekering?

Je bent verantwoordelijk voor de schade die je aanricht. Het maakt niet uit of je er wel of niet tegen verzekerd bent. De verantwoordelijkheid is hetzelfde. De kans op een omvangrijke schade is klein, maar de financiële gevolgen zijn niet te overzien als het wel gebeurt.
En precies in die gevallen is het de aansprakelijkheidsverzekering (in welke hoedanigheid dan ook) die moet zorgen dat een persoonlijk en zakelijk faillissement wordt voorkomen.

Een faillissement treft een zzp’er ook privé

Ondernemers die hun onderneming in de BV-vorm voeren zullen niet zo gemakkelijk in privé worden aangesproken voor gemaakte fouten. In hun geval zal het de BV zijn die ervoor moet opkomen. En dan is het ook die BV die moet zorgen voor een goede AVB.
Maar wanneer die BV niet bestaat, loopt de ZZP'er met zijn volle vermogen gevaar bij gemaakte fouten. Wie dan zakelijk failliet zou gaan gaat niet zelden ook privé failliet. En dat zal iedereen willen voorkomen.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 11-01-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.