Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 073 - 54 30 666
  • info@joopvanlanen.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Wat betekent het eigenwoningforfait precies?

Het eigenwoningforfait is een fiscale term die verwijst naar de bijtelling die huiseigenaren moeten betalen aan de Belastingdienst. Wat is de betekenis ervan en hoe wordt de heffing berekend?

Er zijn termen die je vaak hoort, maar waarvan je de betekenis misschien niet precies weet. Wat houdt het eigenwoningforfait bijvoorbeeld in?

Huiseigenaren hebben te maken met het eigenwoningforfait. Door deze fiscale bijtelling betaal je belasting over je eigen woning. In het verleden werd het de huurwaardeforfait genoemd, maar de huidige naam zou de lading beter dekken.

Wat is het eigenwoningforfait?

Het is een bijtelling op basis van de waarde van jouw huis. Je betaalt belasting over jouw woongenot. Dat maakt het een vreemde vorm van belastingheffing. Door het bezitten van een huis hoef je geen maandelijkse huur betalen. Over dit voordeel moet je afrekenen met de Belastingdienst. De heffing wordt berekend aan de hand van een percentage van de WOZ-waarde van je huis.

De gemeente stelt de WOZ-waarde vast

Jaarlijks krijgen huiseigenaren een opgave van de hoogte van de WOZ-waarde volgens de deskundigen bij de gemeente. Het is voor de waarde inschatting niet noodzakelijk dat een taxateur jouw huis bekijkt. Van deze waarde zijn ook gemeentelijke heffingen afhankelijk, maar dus ook het eigenwoningforfait.

Hoe zwaar is de heffing?

Voor de meeste huiseigenaren gaat het om een fiscale bijtelling van 0,45 procent (in 2023 wordt het 0,35 procent) van de WOZ-waarde. Met een huis onder de 75.000 euro krijg je een lagere bijtelling en met een waarde boven de 1.110.000 euro krijg je een grotere bijtelling. De uitkomst van de som wordt als inkomen opgeteld bij jouw bruto inkomsten. Aan de hand van een voorbeeld laten we zien hoe je de heffing zelf kunt berekenen.

Voorbeeld

Je bezit  in 2022 een huis met een WOZ-waarde van 250.000 euro. De heffing bedraagt dus 0,45 procent. De bijtelling bedraagt: 250.000 x 0,45 procent = 1.125 euro. Dit bedrag wordt bij jouw inkomen opgeteld en betaal je maximaal 49,5 procent belasting over.

Hoe kun je het eigenwoningforfait verlagen?

Tegen de vastgestelde WOZ-waarde kun je bezwaar aantekenen als het bedrag te hoog is. In het eerste kwartaal van 2023 krijg je de nieuwe waarde van jouw gemeente. Je moet bezwaar maken binnen zes weken nadat de gemeente de WOZ-beschikking heeft opgesteld. Het bezwaar moet je wel onderbouwen. Je moet dus komen met argumenten waaruit blijkt dat volgens jou de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is.

Heb je nog maar een lage hypotheekschuld op jouw huis? Mogelijk krijg je niet de volledige bijtelling vanuit de eigenwoningforfait, maar slechts een gedeelte. Jouw belastingadviseur kan jou hier meer over vertellen.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 30-06-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.