Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 073 - 54 30 666
  • info@joopvanlanen.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Is erfbelasting betalen onrechtvaardig?

Het kan onredelijk aanvoelen om erfbelasting te betalen na het ontvangen van een erfenis. Waarom is dat zo?

Na overlijden gaan de bezittingen en de schulden van de overledene over op de erfgenamen. Vaak is er dan erfbelasting verschuldigd. Hoe oneerlijk is deze heffing? 

Gemiddeld bedraagt de heffing over een erfenis 10 procent van het bedrag dat overgaat op de erfgenamen. Dat is jaarlijks goed voor een extra bedrag van 1,5 miljard euro in de Nederlandse schatkist. De erfbelasting wordt door veel mensen verafschuwd. Het is namelijk geld waarover de overledene al heeft afgerekend met de Belastingdienst. Na overlijden moeten bijvoorbeeld de kinderen er nog een keer een heffing over betalen. 

Hoe is er al meerdere keren afgerekend over geld uit een nalatenschap? 

Bij het verdienen van geld reken je al af met de Belastingdienst. Het geld dat na heffing overblijft is het netto inkomen. Bij het uitgeven van het geld ben je btw verschuldigd en in sommige gevallen ook nog accijnzen. Heb je een kapitaaltje opgebouwd? Dan krijg je mogelijk ook nog te maken met vermogensrendementsheffing. Dit is een heffing over jouw spaargeld en andere vermogens waar je jaarlijks belasting over verschuldigd bent. Vermogens tot ruim 57.000 euro per persoon zijn vrijgesteld en over het meerdere betaal je belasting. 

Wanneer is er erfbelasting verschuldigd? 

Het deel van de nalatenschap dat bij de partner terechtkomt, wordt in de meeste gevallen niet belast door een hoge vrijstelling. In 2023 bedraagt de vrijstelling namelijk 723.526 euro. De meeste erfenissen blijven hier ver onder, dus door partners is er vaak geen heffing verschuldigd. Kinderen hebben een vrijstelling van 22.918 euro. Over het meerdere is 10 procent erfbelasting verschuldigd. Komt de erfenis per kind boven de 138.641 euro uit? Over het meerdere bedraagt de heffing 20 procent. Voor andere erfgenamen gelden weer andere vrijstellingen en heffingen. 

Vooral erfgenamen van een alleenstaande zonder kinderen betalen fors 

De erfenis van een alleenstaande zonder kinderen gaat naar de broers, zussen en ouders. Ieder heeft recht op een deel van de nalatenschap. De ouders van de overledene kunnen nog gebruikmaken van een hoge vrijstelling van 54.270 euro, maar broers en zussen hebben maar een vrijstelling van 2.418 euro. Over het meerdere bedraagt de heffing 30 procent en bij grotere erfenissen zelfs 40 procent. 

De Nederlandse schatkist moet wel gevuld worden 

Het afschaffen van de erfbelasting zou vooral een overwinning zijn voor de vermogende Nederlanders. De nabestaanden van deze vermogende mensen zijn namelijk veel erfbelasting verschuldigd. Bij het afschaffen van de schenk- en erfbelasting moet de schatkist op een andere manier gevuld worden. 1,5 miljard euro bij de inkomstenbelasting opdrukken is ook niet wenselijk. Toch blijft de erfbelasting een fiscale heffing waar erfgenamen moeite mee hebben. Ouders kunnen met een slimmere vermogensplanning de heffing wel zo laag mogelijk houden, maar voorkomen kun je het niet.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 19-07-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.