Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 073 - 54 30 666
  • info@joopvanlanen.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Mag een verzekeraar bij veel schades een verzekering beëindigen?

Verzekeraars kunnen verzekeringen opzeggen bij veel schadeclaims, maar dit is een uitzonderingsmaatregel.

Een verzekeraar kan de verzekering niet beëindigen omdat je een gedekte bedrijfsschade claimt. Daar sluit je de verzekering immers voor af. Wanneer kan het wel?

Bij het bepalen van de hoogte van de premie gaan verzekeraars bij schadeverzekeringen uit van een gemiddeld claimgedrag van verzekerden. Het ene bedrijf claimt iets meer en de andere iets minder. Statistisch gezien weten ze hoe vaak ze gemiddeld claims kunnen verwachten uit bijvoorbeeld een grote brand. Brandt jouw pand af en heb je een schadeclaim van honderdduizenden euro’s? Daar ben je voor verzekerd, dus krijg je de schade uitgekeerd.

Verzekeraars hebben wel de mogelijkheid om de verzekering van vaak en veel claimende verzekerden op te zeggen. Dit wordt ook wel afwijkend claimgedrag genoemd.

Afwijkend claimgedrag? Een aantal jaren pech kan toch gebeuren?

Het moet toch niet gekker worden. Je betaalt maandelijks premie voor de verzekering en bij meerdere schadeclaims kan de verzekeraar jouw verzekering opzeggen? Gelukkig is er niet snel sprake van afwijkend claimgedrag. Het moet namelijk gaan om buitenproportioneel claimgedrag. Hier is geen aantal aan te koppelen. Het is in principe aan de verzekeraar om hier een grens te trekken. Zijn vier claims per jaar buitensporig, of moet het gaan om zes claims? Zo eenvoudig is het niet te stellen.  

Het gaat om het verhaal achter de claims

Door pech kan jouw bedrijf meerdere keren per jaar een schade moeten claimen. Daar kunnen weer tientallen jaren op volgen zonder claims. Dit zien verzekeraars ook in. Een verzekering wordt pas door de verzekeraar opgezegd als de verwachting bestaat dat er nog meer claims uit voortkomen. De verzekeraar moet hierin wel redelijk zijn. De tussenpersoon heeft hierin ook een rol. Als een verzekeraar dreigt om verzekeringen van een relatie te beëindigen, zullen wij onze klanten verdedigen als wij van mening zijn dat de verzekeraar onterecht polissen beëindigt.

In uitzonderingsgevallen zeggen verzekeraars verzekeringen op

Het komt er eigenlijk op neer dat verzekeraars de mogelijkheid hebben, maar er weinig gebruik van maken. De optie om verzekeringen op te zeggen van bedrijven die om het minste of geringste weer een claim indienen bestaat wel. Verzekeraars zijn hier voorzichtig mee, omdat het grote gevolgen heeft. Bij de beëindiging door de verzekeraar zal het lastig worden om een nieuwe verzekering af te sluiten.

Verzekeraars stellen bij het aanvragen van een verzekering namelijk de vraag of er al een keer een verzekering door de verzekeraar is opgezegd. Deze vraag moet je eerlijk beantwoorden. Als het antwoord “ja” is, zal het lastig worden om je te verzekeren.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 21-07-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.